Nu börjar vi informera!

Alla stora organisationer har ett nyhetsflöde. Nu är vi ännu en liten organisation bestående av tre personer, men vi ska ge oss på något så stort som att börja informera om vad vi gör, det känns ju faktiskt som en bra grej!

Vi börjar med att berätta att vår initiala bansträckning på 180 km ej godkändes av TSV som jobbar efter nya direktiv som gör gällande att inga motionslopp på cykel får arrangeras på Riksvägar med vägnummer under 500 eller Europavägar. Vi tycker det är lite synd att jämföra väg 50 mellan Falun och Toftbyn med väg 83 mellan Stockholm och Nynäshamn, men de har ju sina direktiv att följa - det får vi respektera. Därför har banan ritats om av Marcus och ändrats från 180 km till 160 km. Banorna är klassisk cykelmark i Falun och Borlänge, de har fostrat många bra cyklister, och avslutningen på 160 km kommer bli tuff med två riktigt kännbara klättringar de sista 9 kilometrarna.
Av: Mika Snell

Kommentera gärna: