Fd. kollega har lämnat "KBK"

KBK BIKES AB, TEAM KBK BIKES CK och motionsloppet kbkfalun.se startades upp, utvecklades, planerades och byggdes upp av Mika Snell, infödd falubo och hemvändare. 

2017 fick Mika Snell tillsammans med Malin Göthberg, numer egenföretagare som en fantastiskt duktig massageterapeut, dra ett stort lass med renovering av lokalen och uppstart av motionsloppet KBK FALUN. 

Viljan med konceptet och helheten i KBK BIKES® var, och är, att skapa en helhet inom cykel, med hög etik & moral och som vänder sig till den breda massan, d.v.s. människor oavsett nivå på sin hälsa, fysik eller mängd timmar i sadeln. En person blev i maj 2017 inbjuden som delägare i bolaget och verksamheten, men sedan den 27/2 2019 är bolaget åter i Mika Snells ägo. Personen har inte längre med verksamheten att göra, vilket även gäller cykelklubben och motionsloppet där personen också ombetts lämna samtliga sina åtaganden utan dröjsmål, vilket så också skett.

Ytterligare tre delägare från näringslivet finns kvar i bolaget och har så gjort sedan starten. Verksamheten fortsätter nu med grunden i hela vårt synsätt; kör bara kör, d.v.s. cykelklubb liksom motionslopp kör bara kör precis så som det var tänkt från början. 

Vi välkomnar Er och 2019 med stor tillförsikt!