Ramudden säkrar loppet!

Likt tidigare år, har Ramudden mycket glädjande valt att ställa upp med det mesta som rör trafiksäkerhet, d.v.s. de kommer leverera staket, trafikledningslister e.t.c. Utan dessa lokala företag som värnar om att arrangemang genomförs i Falun, Borlänge och Dalarna, skulle det betydligt svårare att arrangera ett säkert motionslopp på landsväg, ja, näst intill omöjligt. Vi är verkligen tacksamma för Ramuddens inställning till att vara med och leverera trafiksäkerhet även för 2022 års KBK i FALUN!